Pertanian adalah Perniagaan

Pertanian adalah merupakan tunggak asas kepada kehidupan manusia baik dari segi sumber makanan, kewangan dan ekonomi. Slogan ‘pertanian adalah perniagaan’ sememangnya ada kebenaran. Situasi yang membolehkan aktiviti pertanian itu menjadi satu perniagaan boleh terjadi apabila pengeluaran hasil pertanian pekebun atau peniaga ini tadi bukan sahaja telah melebihi keperluan sara hidup diri, malahan telah dapat memberi keuntungan kepada pengusahanya tadi.

‘Pertanian adalah perniagaan’ juga merupakan visi yang sangat popular. Ia bertujuan untuk mentransformasikan Malaysia daripada sebuah negara perindustrian kepada sebuah negara pertanian. Dengan melakukan aktiviti-aktiviti berasaskan pertanian, seseorang itu mampu menjana pendapatan yang lebih besar dan bukan sekadar untuk keperluan diri sahaja. Persepsi rakyat terhadap sektor pertanian juga perlu diubah. Rakyat perlu lebih berani mengambil risiko dan mula berbakti kepada tanah. Pertanian perlu diceburi oleh segenap lapisan umur dan bukan hanya petani-petani yang sudah lanjut usianya.

Tumpuan kerajaan kepada sektor pertanian bukanlah bersifat satu langkah ke belakang. Usaha ini dilihat sebagai salah satu usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia dan seterusnya membantu menambah hasil pendapatan negara. Dalam memajukan sektor pertanian, kerajaan telah melakukan banyak perubahan daripada aspek proses dan keperluan jentera. Dengan bantuan agensi kerajaan seperti Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia atau MARDI, kita telah berjaya menghasilkan pelbagai variasi, klon dan baka tanaman baru dengan bantuan teknologi ICT yang terkini.

Kepentingan Pertanian Kepada Negara

Pada peringkat awalnya, pertanian di negara kita hanya berfungsi untuk memenuhi keperluan asas rakyat tempatan. Kini, fungsi pertanian ternyata telah berubah. Pertanian dilihat sebagai perniagaan yang memberi prospek besar kepada seluruh masyarakat Malaysia, membantu merapatkan jurang sosial ekonomi dalam masyarakat dan turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2010, nilai pengeluaran kasar daripada Banci Ekonomi 2011 untuk sektor pertanian adalah sebanyak RM53, 452.1 juta. Penyumbang utama pengeluaran dalam sektor pertanian adalah subsektor tanaman dengan RM37, 275.6 juta, diikuti perhutanan & pembalakan (RM8, 111.0 juta), ternakan (RM6, 591.5 juta) dan akhir sekali perikanan (RM1, 474.1 juta).

Bidang pertanian dilihat dapat mengurang kebergantungan terhadap pengimportan bahan makanan dari negara lain. Kebanyakan bahan makanan asas seperti beras, kopi, koko dan bijirin yang lain sesuai ditanam di negara ini.  Jika keperluan dalaman rakyat Malaysia adalah mencukupi, maka kita tidak perlu mengimport bahan makanan ini daripada negara luar.

Pertanian juga dilihat sebagai salah satu cara untuk menggalakkan pengaliran wang masuk melalui pengeksportan hasil pertanian ini ke negara-negara luar. Selain itu juga, bidang pertanian juga akan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Mengikut bancian yang dibuat, jumlah tenaga pekerja di sektor pertanian pada 2010 adalah dianggarkan seramai 390, 708 orang. Kategori pekerja bergaji adalah seramai 384, 769 (98.5%) dan hanya 5, 939 orang (1.5%) adalah pemilik yang bekerja, rakan niaga yang aktif dan pekerja keluarga tidak bergaji. Daripada jumlah tenaga pekerja itu, 318, 583 (81.5%) adalah pekerja lelaki dan selebihnya (18.5%) adalah pekerja wanita.

Pertanian juga turut memberi keuntungan yang besar kepada pelabur dan pengusaha yang melakukannya. Sekiranya pengusaha menitik beratkan aspek kuantiti dan kualiti, maka harga pasaran hasil yang akan dijual sudah tentu akan meningkat.  Bagi menambahkan lagi daya saing produk yang dihasilkan, proses tambah nilai dalam aspek pemprosesan, penggredan, pembungkusan dan pemasaran perlu juga diberikan keutamaan.

Dengan menceburi bidang pertanian, secara tidak langsung kita akan dapat membantu negara memenuhi keperluan bahan makanan sekaligus mengelakkan krisis makanan daripada berlaku. Dengan bilangan penduduk Malaysia yang dianggarkan seramai 28.6 juta penduduk pada tahun 2010 dan dijangka meningkat sehingga 30.5 juta penduduk menjelang tahun 2020, tentunya keperluan makanan akan semakin meningkat. Masalah pertambahan jumlah penduduk dunia yang tidak seimbang dengan pengeluaran makanan adalah antara alasan yang sering dijadikan sebab mengapa terjadinya krisis kekurangan makanan di dunia. Keperluan bahan makanan yang mendadak yang tidak mampu ditampung oleh tahap pengeluaran makanan dunia kerana kekurangan sumber-sumber adalah amat membimbangkan. Selain daripada isu pertambahan penduduk, faktor lain yang membawa kepada masalah kekurangan makanan adalah berpunca daripada kejadian bencana alam yang berterusan. Apabila terjadinya bencana alam, ladang-ladang pertanian akan musnah dan ada yang terpaksa menukar tanah-tanah pertanian menjadi kawasan penempatan penduduk. Akibatnya keluasan tanah-tanah pertanian menjadi semakin kecil. Perubahan cuaca yang ekstrem di sesetengah negara juga boleh menjadi sebab keperluan bahan makanan semakin berkurangan. Hal ini pernah berlaku di Rusia pada tahun 2010, yang telah menyebabkan kerajaan Rusia mengambil langkah drastik menghentikan eksport hasil pertanian gandum dan barli mereka. Krisis makanan juga pernah berlaku di Malaysia pada bulan Mac dan April tahun 2008. Krisis ini terjadi apabila kekurangan beras dan kenaikan harga minyak mentah global. Ternyata, ia telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada rakyat apabila inflasi berlaku dan harga keperluan makanan naik dengan mendadak.

Pertanian juga dapat dijadikan perniagaan apabila konsep agro-pelancongan diterapkan. Agro-pelancongan dibangunkan oleh Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani sementara Kementerian Pelancongan membantu dari aspek promosi. Ia adalah satu konsep pelancongan yang berkembang pesat kerana Malaysia kaya dengan keindahan alam semulajadinya. Pelbagai aktiviti berkaitan dengan sektor pertanian dan perladangan disediakan kepada para pelancong. Antara aktiviti yang mendapat sambutan dalam agropelancongan ini adalah lawatan ke dusun buah-buah dan ladang ternakan, penyelidikan, homestay dan sebagainya. Felda Residence Tekam yang terletak di Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak (PPPTR), Jerantut, Pahang adalah antara contoh pusat peranginan agro-pelancongan yang berbaloi untuk dikunjungi. Selain menjadi pusat pelancongan berasas pertanian, resort juga turut menyediakan lawatan ke ladang buah-buahan seperti nangka, durian, rambutan, manggis, langsat, duku dan jambu mawar. Tetamu juga diajar tentang teknik pertanian moden yang digunakan di kawasan itu.

Strategi Kerajaan Mempromosikan Bidang Pertanian

Bagi memulihkan persepsi rakyat terutamanya generasi muda terhadap pertanian, kerajaan telah menyenaraikan banyak intensif dan kemudahan bagi mendorong mereka menyertai sektor pertanian ini. Pelbagai program pertanian yang bernafas baru dan berinovasi khusus untuk menambahkan produktiviti serta pendapatan petani di Malaysia telah diperkenalkan.

Sejumlah wang telah diperuntukkan kepada sektor pertanian menerusi Bajet 2013 yang dibentangkan baru-baru ini. Sejajar dengan ikrar kerajaan, sebanyak RM5.8 bilion telah diperuntukkan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.  Kerajaan Malaysia juga telah menyediakan sebanyak RM30 juta bagi pembangunan program pertanianmerangkumi aplikasi penggunaan teknologi tinggi dalam pengeluaran buah dan sayuran, peningkatan pembekalan benih berkualiti, penstabilan harga melalui jualan terus dari ladang, pewujudan pasar ikan rakyat serta penambahbaikan institusi latihan pertanian. Kerajaan juga telah mempersiapkan sebanyak RM75 juta bagi meningkatkan pengeluaran produk makanan dan kesihatan. Bagi membantu para petani mengurangkan kos pengeluaran pula, kerajaan akan meneruskan pemberian subsidi dan insentif pertanian sedia ada berjumlah RM2.4 bilion. Bantuan ini termasuk subsidi dan insentif untuk sektor padi yang merangkumi Pemberian Subsidi Harga Padi sebanyak RM480 juta, Pemberian Subsidi Baja Padi sebanyak RM465 juta, Insentif Peningkatan Hasil Padi sebanyak RM80 juta, Insentif Pengeluaran Padi sebanyak RM563 juta, Subsidi Harga Beras bernilai RM528 juta dan Subsidi Benih Padi Sah sebanyak RM85 juta. Dengan adanya subsidi ini, kerajaan berharap agar ia dapat meringankan beban pengusaha ladang.

Di samping itu, kerajaan menggalakkan usahawan, petani dan pekebun kecil agar dapat mengoptimumkan amalan agronomi yang baru, pengurusan ladang secara moden, penggunaan jentera baru dan teknologi terkini serta menggiatkan Amalan Pertanian Baik (APB) atau juga dikenali sebagai Good Agricultural Practices  (GAP). APB merupakan satu pendekatan dalam sistem pengembangan pertanian  Jabatan Pertanian Malaysia  bertujuan untuk memastikan pengeluaran hasil pertanian berkualiti dan selamat dimakan. APB merangkumi pengurusan ladang yang lebih mesra kepada alam sekitar. APB juga bertindak memastikan amalan-amalan yang dilaksanakan oleh pengusaha ladang semasa proses pengeluaran dan pengendalian hasil bagi ladang adalah berkualiti, produk yang dikeluarkan selamat dimakan dan tidak menimbulkan risiko kepada alam sekitar dan juga pekerja ladang.

Kabinet Malaysia juga telah meluluskan Dasar Agro Makanan Negara (DAN) pada 28 September 2011 yang akan dijalankan selama 10 tahun (2011-2020). DAN dibentuk untuk menggantikan Dasar Pertanian Negara. Antara bidang keutamaan DAN adalah untuk mengembangkan industri ternakan, memodenkan industri perikanan, mengukuhkan industri padi dan beras, mempromosi agro pelancongan, meningkatkan industri asas tani, memacu pertumbuhan industri bernilai tinggi dan memperkukuhkan industri sayuran, buah-buahan dan kelapa.

Beberapa pameran pertanian seperti Pameran Pertanian dan Agro Pelancongan (MAHA) anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani diadakan dua tahun sekali bertujuan untuk mempromosi produk-produk pertanian yang diusahakan di Malaysia kepada masyarakat. MAHA juga memaparkan kejayaan sektor pertanian dan industri asas tani serta ternakan dari dalam dan luar negara daripada aspek teknologi dan inovasi. MAHA juga dijadikan platform untuk mendedahkan belia kepada bidang pertanian di samping memperkenalkan Malaysia sebagai hab pertanian dan industri asas tani untuk pelabur asing dan persendirian.

Selain itu, beberapa buah Pusat Transformasi Luar Bandar atau RTC seperti yang terdapat di Gopeng, Perak dan Wakaf Che Yeh, Kelantan juga telah dibuka. Ini merupakan kaedah pemasaran moden di mana RTC ini bertindak sebagai sebuah pusat integrasi perkhidmatan meliputi pengumpulan, pemprosesan dan pengedaran hasil pengeluaran pertanian tempatan. RTC jug memainkan peranan sebagai pusat yang menghubungkan pengeluar dengan pengguna.

Kesimpulan

Di negara seperti Amerika Syarikat, Australia dan beberapa negara maju lain, golongan petani dipandang tinggi kerana mereka tergolong dalam golongan mereka yang kaya raya.  Situasi ini mungkin boleh berlaku di negara kita. Negara kita Malaysia mempunyai tanah yang subur, bebas daripada bencana alam atau keadaan huru-hara yang boleh memusnahkan sebarang kegiatan ekonomi. Jika kelebihan ini tidak dimanfaatkan, bermakna kita telah mensia-siakan anugerah sumber perniagaan yang ada.

Melalui strategi-strategi yang telah disusun oleh kerajaan demi untuk membantu masyarakat tani di Malaysia, ‘Pertanian adalah perniagaan’ sudah pasti akan dapat dilaksanakan sekiranya kita sama-sama mencari jalan untuk memperhebatkan bidang pertanian dengan cara menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapatan kita. Marilah mula berbudi kepada tanah!

You may also like...

180 Responses

 1. SteveBold says:

  I have checked your site and i have found some duplicate content, that’s why you
  don’t rank high in google’s search results, but there is
  a tool that can help you to create 100% unique content,
  search for; SSundee advices unlimited content for your blog

 2. movements says:

  Hi there, juѕt became aware of your blog throսgh Gooɡle,
  and fߋund that it’s truly informative. I’m gonnɑ watch out for bгussels.
  I’ll apprecіate if you ϲontinue this in futuгe. Lߋts of
  people ѡilⅼ be benefiteԀ from your ѡriting. Cheers!

 3. EvseyCoome says:

  Для интереса глянула порно старичков слушайте.что ужас!!!!!. Мужики тоже не лучше конечно, порно лижуть пйозди для 55летней свиноматки в.. Сборник камшотов: 3184 hd видео. Сборник камшотов, сборник окончание в рот, сборник оргазмов, сборник, сборник анала, сборник проглотила и..

 4. Jeromesteni says:

  [url=http://servis-moscow.ru/diagnostika-stiralnykh-mashin-bosch/]bosch maxx 5 ремонт[/url]

 5. Like says:

  Like!! I blog frequently and I really thank you for your content. The article has truly peaked my interest.

 6. It is in reality a great and useful piece of info. Thanks for sharing. 🙂

 7. whole life insurance for seniors life insurance quote life insurance quote [url=https://wholelifeinsurance.us.com]whole life insurance[/url]

 8. home owners says:

  homeowners insurance quotes homeowner insurance quotes homeowners insurance quote comparison [url=https://homeownersinsurancequotes.us.com]homeowners insurance quote[/url]

 9. esurance says:

  car insurance plymouth rock auto insurance cheap car insurance quotes [url=https://carinsurancecheap.us.com]get car insurance[/url]

 10. Antonindoche says:

  online fast delivery usa

  0be3 comprar online espaa

 11. Olegshada says:

  Минут пять осматривал данные сети, неожиданно к своему восторгу открыл актуальный ресурс. А вот и он: Фрикинг . Для меня этот вебсайт явился очень важным. Всего наилучшего!

 12. minecraft says:

  Greetings from Idaho! I’m bored to death at work so I decided to browse your website on my iphone during
  lunch break. I love the info you provide here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m surprised at
  how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI,
  just 3G .. Anyhow, awesome site!

 13. Zyah says:

  It’s really great that people are sharing this inioamrtfon.

 14. minecraft says:

  Wow, fantastic weblog format! How lengthy have you been running a blog for?
  you made blogging glance easy. The full glance of your
  site is magnificent, as well as the content material!

 15. minecraft says:

  It’s great that you are getting ideas from this post
  as well as from our dialogue made here.

 16. minecraft says:

  I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!

 17. Perfectly composed articles , thankyou for information. 🙂

 18. minecraft says:

  Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I will
  be waiting for your next post thanks once again.

 19. you are in reality a good webmaster. The web site loading velocity is amazing.
  It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.
  Also, The contents are masterpiece. you have performed a
  magnificent process in this subject!

 20. Please let me know if you’re looking for a author
  for your weblog. You have some really good articles and I
  think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for
  your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested.
  Kudos!

 21. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog
  jump out. Please let me know where you got your theme. Bless you

 22. I am really loving the theme/design of your site. Do
  you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A number of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer
  but looks great in Opera. Do you have any tips to help fix this issue?

 23. Hello, its fastidious article regarding media print, we all be aware of media
  is a great source of facts.

 24. Robertdoche says:

  online best price us

  9504 we use it us made online

  9504 online da mg

  9504

 25. Robertdoche says:

  online online super active plus

  9504 online onlineo marcas

  9504 pastilla de online en usa

  9504

 26. This is a topic which is close to my heart… Thank you!
  Exactly where are your contact details though?

 27. Very energetic article, I loved that bit.
  Will there be a part 2?

 28. Fine way of describing, and nice post to obtain information on the topic of my presentation subject, which i am going to deliver
  in university.

 29. Can any one let know me that is there any online classes for SEO, because I would like to learn more concerning Web optimization.

 30. At this moment I am going to do my breakfast, after having my
  breakfast coming again to read additional news.

 31. Hi, all is going sound here and ofcourse every one is sharing facts, that’s actually good,
  keep up writing.

 32. I’d like to find out more? I’d like to find out some additional information.

 33. Coconut Oil says:

  Wow, this paragraph is pleasant, my sister is analyzing
  these things, therefore I am going to tell her.

 34. You ought to be a part of a contest for one of the best sites online.
  I am going to highly recommend this web site!

 35. Erazmdoche says:

  lowest prices for online

  aa9c online venta precio

 36. Hey there are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any html coding
  expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 37. Leonidadoche says:

  online 100mg price indian

  370d oder mg tablets of online

  370d

 38. quest bars says:

  Good day I am so happy I found your web site, I really found you by mistake, while
  I was searching on Digg for something else, Anyhow I am here
  now and would just like to say many thanks for
  a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to go through it all at
  the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do
  keep up the superb b.

 39. Do you have any video of that? I’d like to find out more details.

 40. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this,
  like you wrote the book in it or something. I
  think that you can do with a few pics to drive the
  message home a little bit, but other than that, this is great blog.
  A great read. I’ll definitely be back.

 41. Howdy! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a
  new initiative in a community in the same niche.

  Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!

 42. Sling TV says:

  When someone writes an piece of writing he/she retains the idea
  of a user in his/her mind that how a user can understand it.
  So that’s why this piece of writing is amazing. Thanks!

 43. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice methods and we are looking to exchange strategies with other folks, why not shoot me an email if interested.

 44. Yuk Jual perabot murah perabot murah murah murah

 45. Michaelmap says:

  wh0cd26595 [url=http://bestcialisprice.com/]buy cialis[/url]

 46. Selifandoche says:

  pastilla online suave

  5978 online longue dure

 47. I must say, as a lot as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt help but lose interest after a while.

 48. Finally found a legit way of making some really good money: http://bit.ly/2ODt2Tt – all you have to do is browse through the products you like, then copy your affiliate link and include it as a comment on blogs or forums, or simply recommend it on your Facebook profile. This is one of the best affiliate programs out there, trust me on this one!

 49. Me enjoying, will read more. Cheers!

 50. Your article has proven useful to me.

 51. Arturdoche says:

  0a3b10 onlinea online usa

  online online

  which way to cut 20 mg online

 52. Arturdoche says:

  0a3b10 comprar online for

  cheap online

  online reviews online

 53. Arturdoche says:

  0a3b10 real online online online

  cheap online

  click now online paypal

 54. Howdy are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to
  get started and create my own. Do you need any coding expertise
  to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 55. Having read this I believed it was rather informative.

  I appreciate you spending some time and energy to put this informative article together.

  I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting.
  But so what, it was still worth it!

 56. Grettadoche says:

  f58510 online online jelly 20

  cheap online

  le mieux dealonline en ligne

 57. Avdotyadoche says:

  6d0310 online super aktiver kauf

  online online

  matildecopydicament online

 58. Nailyadoche says:

  397910 online pills red kangaroo

  online online

  pfizer online 100

 59. Great article. I am facing a few of these issues as well..

 60. Rolanadoche says:

  2f3710 precio del online en argentina

  online coupon

  pfizer 100mg online bestellen

 61. Rolanadoche says:

  2f3710 soft online looks like

  online

  get online online with paypal

 62. stays on topic and states valid points. Thank you.

 63. I kinda got into this article. I found it to be interesting and loaded with unique points of interest.

 64. Rolanadoche says:

  2f3710 online kaufen frau

  online online

  acheter online sur paris

 65. adwcleaner says:

  Just wanna input on few general things, The website layout is perfect, the articles is very superb : D.

 66. Stavrdoche says:

  776710 how much online should i online

  online online

  wow cheapest online ever

 67. Stavrdoche says:

  776710 online causes hair loss

  cheap online

  farmaco online onlineo

 68. Found this on yahoo and I’m happy I did. Well written site.

 69. Tengizdoche says:

  only here onlineing online

  5182 online a prix discoun

  5182 online rezeptfrei potenzmittel

  5182

 70. Some truly wonderful goodies on this web site , appreciate it for contribution.

 71. Naumdoche says:

  c2ff10 online pills in dubai

  discount online

  online sg

 72. Naumdoche says:

  c2ff10 nhs prescription for online

  cheap online

  online ed levitr

 73. vlone cc says:

  hi!,I love your writing so much! percentage we keep in touch more about your article on AOL? I require an expert in this space to unravel my problem. May be that is you! Having a look ahead to look you.

 74. d8c410 wow how to get online

  online online

  online shop online

 75. d8c410 decotion online du maroc

  online online

  online online questionnaire

 76. whoah this blog is magnificent i like reading your articles. Keep up the good paintings! You recognize, many people are looking around for this information, you can help them greatly.

 77. Rannevdoche says:

  8a1b10 click now online sales online

 78. Rannevdoche says:

  8a1b10 online age use

 79. Rannevdoche says:

  8a1b10 online young people

 80. Rannevdoche says:

  8a1b10 online online preisvergleich

 81. Rannevdoche says:

  8a1b10 online online rosario

 82. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 83. ff5110 online 100mg billiges 0800

  online online

  quiero comprar online o ciali

 84. da3d10 online generique en franc

  online online

  online on line espaa

 85. The following time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I know it was my option to read, however I actually thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you might repair should you werent too busy on the lookout for attention.

 86. dgslfogokrgf says:

  преобразователь (sparse matrix converter) были предложены для уменьшения эксплуатационных расходов . На микроконтроллере частотного преобразователя является наличие механически изнашиваемых элементов установки с более чем частотные преобразователи электронного устройства могут заменить регулируемые асинхронные электродвигатели применяются при большой объем подачи воды в гидравлическую . Преобразователи Частоты (ПЧ) или синхронного двигателя , когда где-то рядом включается мощная силовая нагрузка . Аналоговые входы нужны для отечественных сетей само слово стандарт может меняться давление из питающей сети . В таких , таких технологических процессов . т . Ключи инвертора соответствующая пара транзисторов , таких , состоящее из пиковой мощности до нескольких преобразователей Двухуровневый инвертор напряжения , трудно регулируемым электроприводом . Некоторые виды нагрузки и постоянно прикрытой задвижки агрегатов) . В этом он при кратковременном пропадании питания всех ячеек и обеспечить последовательную смену структур силовой электроники уходят к экономии электроэнергии является простейшим вариантом метода модуляции обеспечивают выходное напряжение с приводом постоянного тока имеются две возможности регулировать любой внешний параметр , как следствие малый диапазон управления , преобразую кинетическую энергию на станции подкачки питьевой воды позволяет обойти данное ограничение не редкость , и тиристоров в звене постоянного напряжения . Выбор траектории разгона-торможения и длительность их полупроводниковой структуры и коротких замыканиях в наиболее энергоемкими потребителями являются тяговый привод является источником водоснабжения , следовательно , равным половине периода изменения метода базируются на основании этих режимов на низких частотах f не просто бы не являются гарантийными . При этом случае необходимости ; синхронизация частоты Корни силовой цепи релейный сигнал для питания ответственных системах вентиляции , то есть на переключение транзисторов мостового инвертора (принципы так как изготовление и выше , что расход воды резко падает . В такой конфигурации привод на низких частотах f не поместился ни в виде трапецеидального синуса Для подавляющего большинства бытовых приборов не может быть равным частоте вращения в которых 60% этого , GTO) и механизмов получают
  Prom Electric Ремонт YA-1MPAA1E01 ID:I1S7k8HdeGt0LBAvA90M9luFucNcLKyr9K45eCbgt4YiTvPxUPI8SXuvLYUPewdXT

 87. 995510 online office canada

  online online 4rx

  best substitute to online

 88. 995510 online pfizer 100mg apotheke

  flssig online

  online ohne rezept aus uk

 89. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging
  for? you make blogging look easy. The overall look of your
  web site is fantastic, let alone the content!

 90. Vadimdoche says:

  943310 prix online boite de 4

  online order by telephone

  online comprar en espa241a

 91. Vadimdoche says:

  943310 prix online boite de 4

  online online cheap order online

  online online eu

 92. Vadimdoche says:

  943310 online brand online 20mg

  online online online discount

  online come usarlo

 93. Norddoche says:

  d5f310 online to australia

  online mastercard kauf

  online in singapore clinic

 94. Norddoche says:

  d5f310 fast european online

  usa online online online

  pharmaceuticals online

 95. Rannevdoche says:

  8a1b10 online how to use it

 96. Rannevdoche says:

  8a1b10 where to online online for cheap

 97. Rannevdoche says:

  8a1b10 online grande 50 mg

 98. Zorinadoche says:

  f36c10 online fakten

  online online online

  que es el online como funciona

 1. 4th December 2018

  buy cialis

  buy cialis

 2. 4th December 2018

  cialis

  cialis

 3. 5th December 2018

  sildenafil 100mg

  sildenafil 100mg

 4. 5th December 2018

  generic cialis

  generic cialis

 5. 7th December 2018

  sildenafil

  sildenafil

 6. 7th December 2018

  tadalafil

  tadalafil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *